amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas

Tilburg in de oorlogsjaren
1940-1945

Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945

instellingen, groepen & afdelingen, begrippen

2e Britse leger 45
15e Schotse Divisie 45

ambtenarensteunfonds 79
Arbeitseinsatz 73 , 75 , 97
Ausweise56

Bevolking der gemeente-secretarie55
bioscoop 54
boekhandelaar94
brandweer 121
Britse spionagedienst46

Centrale Werkplaats NS 89

Dienstplichtigen 56
Distributiedienst 55
Electriciteitsbedrijf 43 , 51
Evacuatie-bureau 55 , 69 , 87 , 89 , 90 , 92

Fraters 94

Gasbedrijf 43
Gemeente-secretarie 55
Geneeskundige en Gezonheidsdienst 80
Gewestelijk Arbeidsbureau55
Geuzen 54
Groep Bim89
Groep Han 95
Groep Ome Frits 95
Groep Pater 95
Groep Peter 71

Herrijzend Nederland 47
H.S.V. 121 , 125

König 121

Landelijke Onderduikers Organisatie 125 , 126 , 129
Landwacht 133
luchtbeschermingsdienst 136

Militairen [NL] 56 , 76 , 85 , 120 , 121
Maréchaussée 131

Nationaal Steunfonds 78 , 79
Nederlandse Heide Maatschappij 68
Nederlandse Unie 130
N.S.B.'ers 55 , 94

Ommense politie 135
Oranje-Wacht 54
Orde Dienst [O.D.] 54 , 81 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94

persoonsbewijzen56
Philips 121
Politie 55 , 129 , 130
Politieposthuis Wilhelminapark 132
Prinses Irenebrigade 45 , 47
Publieke Werken 57

Quittungskarte 126

Radio Oranje 47
Rauterzegels 60 , 67
R.K. Leergangen 117, 119
Rüstungsbedrijf 119, 124

Schotse pijpers 47
Scouting-Verkenners 48
spertijd 132
spoorwegstaking89
Student 69 , 75 , 83 , 117 , 119

Telefoondienst 52, 53
Tilburgse Radio-centrale der firma van Boxtel 32
Todt Org. 106 , 108 , 122
Turkse pas 60

V-1 49
V-2 49
Verkenners-Scouting 48
Vertrauensmann 110
Victory-Day 50
Volt 121

Witte Brigade 71, 129 , 135
Z-kaarten 82 , 125 , 126 , 127 , 135
Zebregs [café-zaal] 57
Zwart Front 130
Zwarte politie 135Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945


Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017